KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Mektubu

Bu mevcut “Bilgi Mektubu”, kişisel verilerinizi işlemenin amacı, kişisel verilerin kime aktarılabileceği ve toplanmanın hangi amaçları, yöntemi ve yasal nedenleri hakkında bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır. Kişisel Veriler ve  Akartaş Holding (ŞİRKET), No. 6698 (“KVKK”) “Veri Denetleyicisinin Açıklanması Zorunluluğu” başlıklı 10. madde ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde uyarınca;
Sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişime, kaybolmaya, kaybolmaya veya ifşa edilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini alıyoruz.

Neden verilerinizi topluyoruz? 

ŞİRKET, bu site üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizi ve bu bilgi mektubunda belirtilen diğer kanalları, konu mektubunda belirtilen amaçlarla sınırlı bir şekilde işler. ŞİRKET’in sokak adresi  Barbaros Mah.Yürüyüş Cad. No:24 41090 Başiskele / Kocaeli / TÜRKİYE’dedir. KVKK ile ilgili olarak, Şirket “Veri Kontrolörü” kapasitesinde çalışmaktadır.
Biz, ŞİRKET olarak, Veri Kontrolörü olarak, No. 6698 (“KVKK”), İnternetteki Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınların Yaptığı Suçların Önlenmesine İlişkin Kanun no. 5651 ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki tüm mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz;
Kişisel bilgilerinizin (Kimlik bilgileriniz, adres, meslek, eğitim, e-posta, telefon numarası, pasaport bilgileri, denizci kitabı, sağlık kontrol belgesi, aşı kartı, banka hesap bilgileri, sigorta bilgileri, internette gezinme ve tıklama bilgileri) çevrimiçi), bizimle paylaşılırsa, üçüncü taraflara, şirketimizde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak, edinme, aktarma, paylaşma, paylaşma, üçüncü şahıslara gerekli idari ve teknik önlemleri alma yetkisi verebiliriz. form.
Bu tür kişisel veriler, sizin açık izninizle veya özellikle tabi olduğumuz yasal düzenlemelerle; KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgi” tarafından belirlenen amaçlara uygun olarak alınması ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması şartı dışında kullanılmayacak ve yasal arşivleme süresi ve Şirketimiz tarafından işleme amacının gerektirdiği anonim bir süre sonunda kullanılmaya devam edilecektir.

– Doğrudan tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza gönderdiğiniz tüm bilgi ve belgeler.
– Sizinle üçüncü şahıslardan toplanan kişisel bilgiler: ŞİRKET’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar
– Çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla topladığımız kişisel veriler: Kişisel verileriniz şirket merkez ofisi, ŞİRKET’in internet sitesi, akartas.com.tr,pacific.com, pacificshippinggroup.com ve benzeri diğer kanallar tarafından otomatik veya toplanamaz. – otomatik olarak, yazılı olmaları halinde, yasal olmaları şartıyla sözlü veya elektronik ortamlar.

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Topluyoruz?  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Şirket, kişisel işlemlerinizi Şirket operasyonlarını yürütmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla paylaşabilir ve aktarabilir; doğrudan / dolaylı yerli / uluslararası bağlı ortaklıklarımız, faaliyetlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, denetim şirketlerimiz veya diğer kamu otoriteleri veya yasaların gerektirdiği, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür verileri talep etme yetkisine sahip diğer kamu otoriteleri nedeniyle anlaşma yaptığımız kuruluşlarla KVKK yasal mevzuatının 5 / fıkrası 2. maddesi kapsamında özellikle yukarıda belirtilen kuruluşlar.

Hakların neler?

Sizinle ilgili sakladığımız kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik varsa, lütfen bize bildirin. KVKK’nın 28. Maddesinde, “İstisnalar” başlıklı şartlar ile öngörüldüğü üzere, Kanun maddesi kapsamındaki haklarınız; Şirkete başvurarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini tespit etmek,
b) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, konuyla ilgili bilgi istemek
c) Kişisel verilerinizi işlemenin amacını ve bu amaç için kullanılıp kullanılmadığını bulmak,
d) üçüncü tarafların kişisel verilerinizin aktarıldığını bilmek; yurtiçinde ve yurtdışında,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesi
talep edilmesi , f) Kanun’un 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini
talep etmek , g) yukarıdaki fıkralara göre gerçekleştirilen işlemlerin bildirilmesini talep etmek , (d) ve (e) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara,
h) kişisel verilerinizin yalnızca otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonuç oluşmasına itiraz etmek ve
i) Kişisel bilgilerinizin yasadışı bir şekilde işlemden geçirilmesi nedeniyle zarar görürseniz.

Bu kapsamda yaptığınız talepler, Yazılı Gizlilik Yasası uyarınca yazılı olmalıdır. Bunun için 6698., belgeler kimliğinizi gösteren ile, bizzat en Firma adrese başvurabilirler  Barbaros Mah.Yürüyüş Cad. No:24 41090 Başiskele / Kocaeli / TÜRKİYE  egzersiz isteyen yazılı açıklamada sağ ilgili yorumlarınızı içeren ya da bir başvuruda bulunabilirsiniz noter aracılığıyla gönderme.

Kullanıcı (lar), Şirket web sitesinde, Gizlilik Yasası uyarınca bir işlem yapmadan önce, Şirket web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili yukarıdaki mektubu okuduğunu kabul edemez, temsil ve taahhüt eder. bu mektuplar; İnternet sitesinde yer alan içerikler ve Şirketin tüm elektronik medya ve bilgisayar kayıtları, Medeni Usul Kanunu’nun 193 üncü maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilir.

ŞİRKET internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya kişisel açıklamanız bu açıklama mektubunda belirtilen işlemler kapsamında kullanılmak üzere ŞİRKET ile paylaştığınızda, ekteki gizlilik politikasında yer alan hükümler hakkında bilgilendirilmiş sayılırsınız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni 

İşbu “Bilgilendirme Metni”,  Akartaş Holding (ŞİRKET) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

ŞİRKET bu site ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. ŞİRKET açık adresi Barbaros Mah.Yürüyüş Cad. No:24 41090 Başiskele / Kocaeli / TÜRKİYE dır. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

ŞİRKET, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; Kişisel verilerinizin (Kimlik bilgileriniz, adres, meslek, eğitim, elektronik posta, telefon numarası, pasaport bilgileri, liman cüzdan bilgileri, sağlık yoklama belgesi, aşı kartı, banka hesap bilgileriniz, sigorta bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, uygulamayı açtığı lokasyon verileri) tarafımızla paylaşması halinde açık rızanıza istinaden, şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; ŞİRKET olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz adına açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek, ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz?

• Doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.
• Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: ŞİRKET’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar
• Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla şirketimiz merkez ofisi ŞİRKET internet sitesi, akartas.com.tr,pacific.com, pacificshippinggroup.com ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi; tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir ve aktarabilir.

Haklarınız Nelerdir?

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı beyanınız ile birlikte şirketimizin Barbaros Mah.Yürüyüş Cad. No:24 41090 Başiskele / Kocaeli / TÜRKİYEadresine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz.

Kullanıcı/Kullanıcılar, şirketimiz web sitesinde Kişisel Veri Koruma Kanunu tahtında işlem yapmadan önce şirketimiz web sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin Korunması metnini okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve şirketimize ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

ŞİRKET internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya ŞİRKET ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, ekindeki gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.